Grond-, Weg,- & Waterbouw

Voor het bouw- en woonrijp maken van woonwijken en bedrijventerreinen en het aanleggen van rioleringen en wegen hebben wij in de afgelopen 30 jaar ruime ervaringen opgedaan.

Of het nu gaat om grondverzet voor de bouw of infrastructuur: het grootste gedeelte van de kwaliteit van het werk wordt aan het zicht onttrokken. Juist daarom moet de opdrachtgever erop kunnen vertrouwen dat de basis die wij aanleggen ook van hoogstaande kwaliteit is.

Ook alle voorkomende werkzaamheden rondom het aanleggen van rioleringen en leidingen nemen wij voor onze rekening. Onderhouden of aanleggen van sloten en vijvers, heiplaggen, egaliseren, frezen en inzaaien van groenstroken is voor ons gesneden koek.